Уураар хийсэн боов

Уламжлалт хятадын амттаны хувьд уурын боов дэлхийн бусад оронд өргөн тархаж эхэлжээ. Одоогийн байдлаар олон брэндүүд брендийн стандартыг бэхжүүлэхийн тулд өөрсдийн нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгохыг оролдож байна. Ирээдүйд боовны салбарын хувьд нийлүүлэлтийн сүлжээний чадавхи нь талхны брэндийг зах зээлд гаргах гол цэг болно гэж дарга үзэж байна. Гэхдээ дэлхийн бусад оронд дэлгүүрийн хөгжлийг илүү хүндэтгэдэг.


Бичлэгийн цаг: 4-р сарын 25-2021