Банш

Ирэх таван жилд дэлхийн хэмжээнд түргэн хөлдөөсөн баншны хэрэглээ цаашид өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 2022 он гэхэд хэрэглээ 609 мянга 123 тонн орчимд хүрэх төлөвтэй байна. Хэдий ширүүн өрсөлдөөн, үнэ буурах хандлагатай байгаа хэдий ч эрэлт тогтвортой байна. дагалдан холбогдох салбарууд дагалдаж байна.Хөрөнгө оруулагчид энэ салбарыг их өөдрөгөөр харж байгаа


Шуудангийн цаг: 2021 оны 4-р сарын 25