Банш

Ойрын таван жилд дэлхийн хэмжээнд түргэн хөлдөөсөн буузны хэрэглээ цаашид өсөх хандлага ажиглагдах бөгөөд 2022 он гэхэд хэрэглээ ойролцоогоор 609,123 тоннд хүрэх төлөвтэй байна. Хүчтэй өрсөлдөөн, үнийн бууралтын чиг хандлагыг үл харгалзан эрэлт тогтвортой байна. холбогдох үйлдвэрүүдийн хөгжлийг дагалддаг. Хөрөнгө оруулагчид энэ салбарын талаар маш өөдрөг үзэлтэй байдаг


Бичлэгийн цаг: 4-р сарын 25-2021